quan trac moi truong nuoc 1

Hình 1: Mô hình tổng thể

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Hệ thống lấy mẫu từ các điểm đo trong ao nuôi, đưa về thiết bị trung tâm để phân tích và lưu trữ dữ liệu.
  • Hệ thống tự động điều khiển các thiết bị trong ao khi có thông số nằm ngoài ngưỡng chuẩn, nhằm ổn định chất lượng nước ao nuôi, đồng thời gửi thông báo đến thiết bị đi động của người nuôi theo thời gian thực.

ƯU ĐIỂM & LỢI ÍCH

  • Hỗ trợ khách hàng 24/7.
  • Giảm rủi ro, giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên.
  • Duy trì và ổn định chất lượng nước, tạo môi trường sống tối ưu cho tôm, cá.
  • Tăng mật độ, tăng năng suất, tiết kiệm điện năng.
  • Khả năng hoàn vốn nhanh, giúp mở rộng sản xuất.
  • Tăng khả năng quản lý.

quan trac moi truong nuoc 1

Hình 2: Hệ thống quan trắc môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản