Mục đích, ý nghĩa của dịch vụ

“SMS học tập” là kênh thông tin liên lạc giữa nhà trường/ giáo viên và phụ huynh. Thông qua hệ thống "SMS Học tập", nhà trường chủ động thông báo đến phụ huynh tất cả các thông tin liên quan đến quá trình học tập và rèn luyện của học sinh qua tin nhắn SMS trên nền điện thoại di động. Giúp phụ huynh nắm bắt kịp thời và chính xác những thông tin như:

 • Thông báo kết quả học tập (điểm kiểm tra, điểm thi, hạnh kiểm).
 • Thông báo về thời khóa biểu, lịch thi, lịch nghỉ học đột xuất, các hoạt động ngoại khóa của học sinh.
 • Thông báo lịch họp phụ huynh.
 • Thông báo chuyên cần của học sinh.
 • Thông báo các lớp học bồi dưỡng, phụ đạo.
 • Thông báo khẩn cấp cho gia đình,....

Thông qua dịch vụ này, chúng tôi cũng mong rằng các bậc phụ huynh có thể quản lý tốt hơn việc học tập của học sinh, đồng thời góp phần thúc đẩy học sinh nỗ lực học tập, hạn chế việc học đối phó và thông tin sai cho gia đình về kết quả học tập cũng như các vi phạm kỷ luật của bản thân.

Đối tượng sử dụng dịch vụ

Toàn thể quý phụ huynh trong các trường THPT, THCS và Tiểu học.

Nội dung dịch vụ

 • Công ty NetPlus kết hợp với nhà trường nắm bắt các thông tin của học sinh.
 • Nhà trường chủ động nhắn tin SMS đến phụ huynh theo số điện thoại đăng ký.

Cách thức đăng ký sử dụng hệ thống

 • Thầy/cô Hiệu trưởng phổ biến cho GVCN về tiện ích của SMS Học tập trong cuộc họp hội đồng sư phạm.
 • GVCN phổ biến lợi ích và gửi phiếu đăng ký "SMS Học tập" đến PHHS trong cuộc họp PHHS đầu năm hoặc cuối học kỳ I.
 • Phụ huynh đăng ký sử dụng hệ thống tại GVCN theo mẫu phiếu đăng ký.
 • Phụ huynh nộp phiếu đăng ký và tiền sử dụng hệ thống cho GVCN để chuyển đến nhà trường.
 • Nhà trường cập nhật thông tin (Danh sách CBCNV và Danh sách Học sinh có kèm theo số điện thoại nhận tin nhắn) và gửi về Công ty NetPlus theo địa chỉ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • Công ty NetPlus sẽ cập nhật vào hệ thống các thông tin phụ huynh đã đăng ký và bàn giao hệ thống/ hướng dẫn sử dụng Website http://smshoctap.com đến nhà trường, và bắt đầu sử dụng.

 smshoctap

 Hình 1: Giao diện gửi tin của hệ thống