I. Mục đích, nội dung và ý nghĩa của dịch vụ:

 “SMS Cộng đồng” là một hệ thống thông tin trợ giúp chuyển thông tin/ thông báo từ chính quyền đến dân cư trong địa bàn ( Phường/ Tổ dân phố). Thông qua “SMS Cộng đồng”, các tổ trưởng dân phố/ Lãnh đạo phường có thể chủ động gửi thông báo SMS đến:

 • Các hộ dân trong tổ/phường các thông tin như: Thông tin an ninh trật tự trong địa bàn, mời họp tổ dân phố, thông báo treo cờ dịp lễ, nộp thuế sử dụng đất..
 • Các thành viên nhóm, tổ chức, đoàn thể : điều hành hoạt động của các tổ chức đoàn thể như Tự vệ, chi bộ Đảng, hội phụ nữ v.v.
 • Các thông tin liên quan đến các dịch vụ công cộng thiết yếu như: điện, nước, vệ sinh phòng dịch, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ v.v.
 • Ngoài ra chỉ bằng 1 tin nhắn SMS gửi vào hệ thống SMS - cộng đồng, cư dân (chủ hộ) có thể gửi các thông tin đến các cấp quản lý (ví dụ : đăng ký tạm trú) một cách thuận tiện. Thông tin sẽ được chuyển đến những người có trách nhiệm.

Thông qua hệ thống này, chúng tôi tin rằng các nhà cấp quản lý (TỔ DÂN PHỐ/PHƯỜNG) sẽ quản lý tốt, nhanh và hiệu quả công việc, đồng thời góp phần thúc đẩy nhân dân thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân, hạn chế tình trạng trì trệ, không nắm vững chủ trương, chính sách cũng như tình hình địa phương .

sms cong dong

II. Đối tượng sử dụng dịch vụ:

 • Toàn thể nhân dân, cán bộ trong tổ dân phố, phường
 • Lãnh đạo UBND Quận, Phường , Tổ chức, đoàn thể của phường như chi bộ, tự vệ, ủy ban mặt trận, hội phụ nữ..

III. Nội dung và lợi ích của hệ thống "SMS Cộng đồng" :

 • UBND Phường/ Tổ trưởng tổ dân phố chủ động gửi tin nhắn điều hành đến toàn thể nhân dân hoặc cán bộ của mình.
 • UBND Phường và toàn thể nhân dân trao đổi thông tin nhanh chóng và kịp thời, không phụ thuộc điều kiện địa lý, thời tiết.
 • Hệ thống SMS cộng đồng có thể sử dụng bất kỳ nơi đâu trên máy tính có kết nối Internet.

IV. Cách thức đăng ký sử dụng hệ thống: (Hệ thống sử dụng thông qua Internet)

1. Đối với UBND Quận, Phường:

 • Cung cấp file excel hoặc file word danh sách CBCNV, tổ dân phố, bí thư chi bộ, các đơn vị liên quan (có nhu cầu nhận SMS), ghi đầy đủ các thông tin: Họ và tên / Chức vụ / Phân nhóm / Số điện thoại nhận SMS, để Công ty Netplus cập nhật vào hệ thống tin nhắn.

2. Đối với Công ty Netplus:

 • Xây dựng miễn phí trang web hệ thống SMS cộng đồng dành cho UBND Phường.
 • Bàn giao tên “đăng nhập và mật khẩu”, hướng dẫn sử dụng hệ thống gửi SMS cho UBND Phường.