sat lo 2

Hình 1: Hình ảnh sạt lở đất

MÔ TẢ HỆ THỐNG

  • Hệ thống có thể phát hiện các chuyển dịch của mái dốc nghiêng, đo lường mức độ di chuyển và gửi các thông tin thu thập được về trung tâm xử lý thông qua mạng viễn thông 3G
  • Sử dụng một mạng lưới các cảm biến căng dây và gia tốc, góc nghiêng. Tùy vào các giá trị đo được, hệ thống sẽ đưa ra mức cảnh báo khác nhau bằng các kênh cảnh báo như: SMS, phát loa cảnh báo, hạ Hệ thống Barrie chắn đường.
  • Có thể gắn thêm thùng đo mưa để xác định lượng mưa tích lũy trong nhiều ngày
  • Hệ thống hoạt động chính xác, ổn định và đáng tin cậy, mạch tiêu tốn ít năng lượng, dễ dàng lắp đặt bảo trì

 

sat lo 1

Hình 2: Trạm giám sát sạt lở tại Viện Thủy Lợi Miền Trung

 

sat lo 2

Hình 3: Sơ đồ phác họa quy trình bố trí các trạm đo giám sát