MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG:

  • Cung cấp thông tin cảnh báo sớm, thông báo các nội dung chỉ đạo của Trung Ương, UBND tỉnh về công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn kịp thời, nhanh chóng đến người dân; giúp người dân chủ động ứng phó, hạn chế tối đa ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra
  • Cho phép gửi tin nhắn hàng loạt cho nhiều người cùng lúc trong thời gian ngắn

 

sms điều hành pctt