CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

 

Nhằm đảm bảo an toàn cho các ứng dụng và bảo mật thông tin cho khách hàng, NetPlus đưa ra một số Chính sách bảo mật thông tin cho khách hàng cá nhân và tổ chức khi sử dụng tiện ích, tính năng của ứng dụng Phòng chống thiên tai (PCTT).

 

I. MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin người dùng cung cấp để:

 • Cung cấp các dịch vụ liên quan đến người dùng.
 • Ngăn ngừa các hoạt động đánh cắp tài khoản hoặc các hoạt động giả mạo người dùng.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp hỗ trợ người dùng.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích liên hệ có liên quan đến tính năng, dịch vụ của ứng dụng, bao gồm:
  • Lưu giữ thông tin và thực hiện các công việc quản lý nội bộ;
  • Cải thiện chất lượng dịch vụ, tính năng của ứng mà người dùng đang sử dụng;
  • Hỗ trợ sử dụng các tiện ích, tính năng của ứng dụng PCTT;
  • Hỗ trợ người dùng khi có sự cố và phản hồi ý kiến một cách nhanh nhất, theo đề nghị của người dùng;
 • Để bảo vệ quyền lợi của NetPlus và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của người sử dụng khi chắc chắn rằng những thông tin đó bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo pháp luật Việt Nam.
 • Trong trường hợp có yêu cầu của pháp luật: PCTT có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp của Nhà nước Việt Nam liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người dùng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

II. PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Chúng tôi thu thập thông tin, bao gồm thông tin cá nhân, nhằm mục đích cung cấp dịch vụ tốt hơn cho tất cả khách hàng. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể bao gồm:

1. Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi, bao gồm:

 • Họ và tên
 • Giới tính
 • Số điện thoại
 • Ngày sinh
 • Địa chỉ
 • Địa chỉ thư điện tử
 • Vị trí trên bản đồ.
 • Nhận thông báo (Notification) để cập nhật các thông tin thông báo kịp thời.

2. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn:

 1. Việc thu thập dữ liệu ở mục II.1. Đây là các thông tin mà PCTT cần người dùng cung cấp bắt buộc và chính xác khi sử dụng ứng dụng PCTT và để NetPlus liên hệ xác nhận nhằm đảm bảo quyền lợi cho chính những người sử dụng.
 2. Những người sử dụng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính chính xác, bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Ngoài ra, người sử dụng có trách nhiệm thông báo kịp thời cho NetPlus về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba (nếu có) để có biện pháp giải quyết phù hợp.

III. PHẠM VI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sẽ không cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ một số hoạt động cần thiết dưới đây:

 1. Theo quy định của pháp luật hoặc của cơ quan nhà nước;
 2. Trong trường hợp khẩn cấp để bảo vệ quyền lợi của công ty và những đối tác của công ty: Chúng tôi chỉ đưa ra những thông tin cá nhân của khách hàng khi chắc chắn rằng những thông tin đó có thể bảo vệ được quyền lợi, tài sản của công ty chúng tôi và những đối tác liên quan. Những thông tin này sẽ được tiết lộ một cách hợp pháp theo pháp luật Việt Nam;
 3. Cho pháp nhân kế thừa liên quan đến việc sáp nhập, mua lại, phá sản hoặc bán lại toàn bộ hoặc một phần tài sản đáng kể của chúng tôi.
 4. Chúng tôi cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho các đối tác là bên cung cấp dịch vụ liên quan đến việc thực hiện đơn hàng của bạn. Thông tin cá nhân chỉ được cung cấp một cách giới hạn trong phạm vi cần thiết, kèm theo yêu cầu bên thứ ba đó phải áp dụng các biên pháp đảm bảo an ninh, bảo mật đối với Thông tin cá nhân; Chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ từ một nhà cung cấp dịch vụ là bên thứ ba để thực hiện một số hoạt động liên quan đến ứng dụng PCTT và khi đó bên thứ ba này có thể truy cập hoặc xử lý các thông tin cá nhân trong quá trình cung cấp các dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu các bên thứ ba này tuân thủ mọi luật lệ về bảo vệ thông tin cá nhân liên quan và các yêu cầu về an ninh liên quan đến thông tin cá nhân.Chúng tôi có thể cung cấp Thông tin cá nhân của bạn khi thực hiện các chương trình có tính liên kết, đồng thực hiện, thuê ngoài cho các mục đích được nêu tại mục I; Chúng tôi có thể tiết lộ các Thông tin cá nhân nếu luật pháp yêu cầu hoặc theo yêu cầu hợp lệ của một cơ quan có thẩm quyền; Chuyển giao kinh doanh (nếu có): trong trường hợp chúng tôi sáp nhập, hợp nhất toàn bộ hoặc một phần với công ty khác, bên nhận chuyển nhượng sẽ có quyền truy cập thông tin được chúng tôi lưu trữ, duy trì trong đó bao gồm cả thông tin cá nhân;

IV. AN TOÀN DỮ LIỆU

Thông tin cá nhân của bạn được lưu giữ tại hệ thống máy chủ của chúng tôi ở Việt Nam. Chúng tôi luôn nỗ lực để giữ an toàn Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ. Chúng tôi đã và đang thực hiện nhiều biện pháp an toàn, bao gồm:

Bảo đảm an toàn trong môi trường vận hành: chúng tôi lưu trữ Thông tin cá nhân khách hàng trong môi trường vận hành an toàn và chỉ có nhân viên, đại diện và nhà cung cấp dịch vụ có thể truy cập trên cơ sở cần phải biết. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn pháp luật trong việc bảo mật thông tin cá nhân khách hàng;

Chúng tôi áp dụng các biện pháp kỹ thuật, hành chính và vật lý nhằm bảo vệ Thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, mất mát, tổn thất;Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị tấn công dẫn đến mất mát, tổn thất Thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho và phối hợp với cơ quan chức năng để điều tra xử lý kịp thời và chúng tôi sẽthông báo cho bạn biết.Các thông tin thanh toán được bảo mật theo tiêu chuẩn của các đối tác xử lý thanh toán đã được cấp phép hoạt động tại Việt Nam, bao gồm nhưng không giới hạn các tiêu chuẩn về giao thức SSL, Tiêu chuẩn Bảo mật Dữ liệu Ngành Thẻ Thanh toán (PCI DSS) và các tiêu chuẩn về mã hoá khác theo quy định của Ngân Hàng Nhà Nước.

 

V. THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu cá nhân của người sử dụng sẽ được lưu trữ trong một thời gian nhất định cho đến khi người dùng chấm dứt sử dụng dịch vụ, ứng dụng PCTT của NetPlus hoặc theo yêu cầu chấm dứt lưu trữ của người sử dụng hoặc lâu hơn nếu pháp luật có yêu cầu, tùy điều kiện nào đến trước. Còn lại trong mọi trường hợp, thông tin cá nhân người sử dụng sẽ được bảo mật trên máy chủ của NetPlus

 

VI. CAM KẾT BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN KHÁCH HÀNG

 1. Chúng tôi cam kết bảo đảm an toàn thông tin cho khách hàng khi đăng ký thông tin cá nhân với công ty chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin khách hàng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin khách hàng, chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật của Công ty. Chúng tôi cam kết mang lại sự tin tưởng và hài lòng về bảo mật thông tin cá nhân khi tham gia và sử dụng những dịch vụ của Công ty chúng tôi.
 2. Để bảo mật thông tin của khách hàng tốt nhất, chúng tôi khuyến cáo Quý khách khi đăng nhập tài khoản trên ứng dụng PCTT của chúng tôi:
  • Hạn chế truy cập tài khoản bằng đăng nhập tự động;
  • Chú ý khi sử dụng các phần mềm có chức năng hoặc cho phép thu thập dữ liệu cá nhân. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm khi những thông tin cá nhân của Quý khách bị rò rỉ vì những lý do trên.
 3. Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin quý khách hàng đăng ký trên ứng dụng của công ty chúng tôi. Mọi thông tin quý khách đăng ký tại những website / ứng dụng hoặc những địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách Bảo mật thông tin này.
 4. Chúng tôi quan tâm đến việc bảo vệ thông tin của khách hàng. Chúng tôi sử dụng các biện pháp an toàn được thiết kế một cách tối ưu nhất để bảo vệ thông tin của khách hàng từ việc truy cập và tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, chúng tôi không thể bảo đảm rằng những thông tin cá nhân của khách hàng hoặc các thông tin liên lạc riêng tư luôn riêng tư và an toàn.

VII. QUYỀN CỦA BẠN ĐỐI VỚI THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Quyền chấp thuận hoặc rút lại chấp thuận xử lý Thông tin cá nhân:

 • Bạn có quyền chấp thuận cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi và có thể thay đổi quyết định đó vào bất cứ lúc nào.

2. Quyền yêu cầu truy cập, xoá hoặc sửa chữa Thông tin cá nhân:

 • Bạn có quyền yêu cầu truy cập vào thông tin mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Nếu bạn muốn xem, xác nhận, xoá hoặc sửa chữa Thông tin cá nhân của bạn, bạn có thể thực hiện bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa Thông tin cá nhân hoặc yêu cầu chúng tôi thực hiện việc này.
 • Khi bạn thực hiện một yêu cầu liên quan đến Thông tin cá nhân, lưu ý rằng chúng tôi có thể yêu cầu một số thông tin cụ thể từ bạn (ví dụ như mật khẩu, tên đăng nhập, mã xác nhận OTP, v.v.) để giúp chúng tôi xác nhận danh tính của bạn và quyền truy cập, cũng như để tìm kiếm và cung cấp cho bạn Thông tin cá nhân của bạn mà chúng tôi đang nắm giữ. Trong trường hợp chúng tôi không thể thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thông báo với bạn về lý do bằng văn bản, tuân thủ bất kỳ hạn chế về pháp luật nào.
 • Chúng tôi có trách nhiệm theo quy định pháp luật phải đảm bảo Thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ là chính xác, cập nhật và đầy đủ. Nếu bạn tin rằng Thông tin cá nhân của bạn là không chính xác, không đầy đủ hoặc đã lỗi thời, bạn có thể yêu cầu Thông tin cá nhân của bạn được điều chỉnh hoặc đính chính.

3. Quyền hạn chế xử lý thông tin:

 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi
  • Dừng việc xử lý Thông tin cá nhân.
  • Hạn chế truy cập vào Thông tin cá nhân của bạn.
  • Dừng việc cung cấp Thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ khi pháp luật có quy định khác.
 • Các quyền khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ dự liệu cá nhân.

VIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Địa chỉ:76-78 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Điện thoại: (0236) (0236) 3.565.552. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

IX. ĐƠN VỊ THU THẬP VÀ QUẢN LÝ THÔNG TIN

CÔNG TY CỔ PHẦN NETPLUS.

 

X. HIỆU LỰC

Chính sách quyền riêng tư này có hiệu lực từ 01/09/2022