I. Giới thiệu:

Hệ thống SMS QC & CSKH: Là hệ thống thông tin giúp khách hàng nhận diện nhanh thương hiệu; quảng bá thương hiệu, truyền thông những thông tin về điều hành nội bộ, chăm sóc, chúc mừng, giảm giá, khuyến mãi, …v…v… đến khách hàng và nhân viên.

Hệ thống được phân ra 2 loại hình:

- SMS CSKH: (Brandname; Đầu số dài)

 • + Điều hành nội bộ: Thông báo họp, ca trực, nhắc nhở, …
 • + Gửi tin: Chúc mừng, cảm ơn, sinh nhật, ngày tết, ngày lễ lớn, kỷ niệm, tri ân, …

- SMS Quảng cáo:

 •  + Gửi tin về sản phẩm, chương trình mới, …
 •  + Gửi tin giảm giá, khuyến mãi, …
 •  + Gửi tin mời khách hàng đến thăm quan, mua sắm, nghỉ dưỡng, thưởng thức ẩm thực, …
 •  + Gửi tin thông báo về thời gian chạy chương trình, các loại hình kinh doanh, …

Nhằm quảng cáo thương hiệu, giới thiệu sản phẩm đến tận tay khách hàng với chi phí thấp, mang lại hiệu quả cao Tăng doanh thu.

II. Cách thức đăng ký sử dụng:

- SMS CSKH:

 •  + Cung cấp bản sao hoặc chụp ảnh Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 •  + Ký tên & đóng dấu 3 giấy uỷ quyền đăng ký Brandname (Do NetPlus cung cấp).
 •  + Nếu sử dụng Đầu số dài thì KHÔNG đăng ký brandname.

- SMS Quảng cáo:

 •  + Cung cấp bản sao hoặc chụp ảnh Giấy phép đăng ký kinh doanh.
 •  + Ký tên và đóng dấu giấy xác nhận giao dịch kinh doanh (Do NetPlus cung cấp).