tstt 3

 Hình 1: Trang tuyển sinh trực tuyến của thành phố Đà Nẵng

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Phụ huynh chủ động đăng ký nhập học đầu cấp cho học sinh ở bất cứ đâu, chỉ cần truy cập vào hệ thống có kết nối internet.
  • Tránh trường hợp chen lấn, ùn tắc vào những ngày cao điểm nhập học cho học sinh.
  • Công tác xét duyệt hồ sơ của giáo vụ và hiệu trưởng nhẹ nhàng hơn.
  • Sở GD/ Phòng GD/ Hiệu trưởng ở bất cứ đâu vẫn nắm rõ tình hình tuyển sinh tại khu vực/ trường.
  • Hướng đến tuyển sinh trực tuyến phụ huynh không nộp hồ sơ.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH

 

tstt 2

Hình 2: Trang thông tin tuyển sinh dành cho phụ huynh

 

tstt 2

Hình 3: Trang thông tin tuyển sinh dành cho nhà trường