dieu tiet nuoc tuoi

Hình 1: Hệ thống thủy lợi điều tiết nước tưới

 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

  • Hệ thống đưa ra giải pháp quản lý và điều tiết nước cách một cách hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả.
  • Hỗ trợ các trung tâm điều hành nắm được tình hình thực tế với yêu cầu nước tưới của từng vị trí diện tích theo thời gian thực
  • Hệ thống quản lý điều tiết HTT cập nhật các số liệu quan trắc cần thiết một cách liên tục hoặc tại những thời điểm nhất định trong ngày vận hành, bao gồm:
    • Lượng mưa,
    • Độ sâu lớp nước mặt ruộng lúa - Độ ẩm trong tầng đất ẩm nuôi cây
    • Mực nước tại nguồn cung cấp nước

 

 dieu tiet nuoc tuoi 1

Hình 2: Sơ đồ hệ thống quản lý nước lý điều tiết nước tưới