ung dung phuc vu so tan dan 1
ung dung phuc vu so tan dan 1
ung dung phuc vu so tan dan 1

Hình 1: Các hoạt động sơ tán dân

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG

 • Số hóa các dữ liệu về số hộ dân cần sơ tán, địa điểm sơ tán dân thể hiện trên bản đồ.
 • Việc tổng hợp các số liệu sơ tán dân khi thiên tai xảy ra trong thời gian ngắn và đồng bộ, chính xác.
 • Việc điều hành, quản lý, chỉ đạo ứng phó trong công tác sơ tán dân nhanh chóng, kịp thời, trực quan, dễ theo dõi, giám sát.
 • Dễ dàng lưu trữ, trích xuất số liệu khi có yêu cầu.

MÔ TẢ HỆ THỐNG

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về số hộ dân cần sơ tán. 
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu về số địa điểm, các công trình sơ tán đến. 
 • Số hóa dữ liệu đưa vào phần mềm. 
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu tài khoàn sử dụng để phân quyền cho từng tài khoản theo chức năng được phép. 
 • Kết nối thông tin từ phường (xã) lên đến quận (huyện) và thành phố để cập nhập tình hình sơ tán.
 • Module liên kết với các trang web phòng chống thiên tai địa phương.
 • Thiết kế cơ sở dữ liệu sơ tán hiển thị trên bản đồ số Google Maps.
 • Khoanh vùng và hiển thị số liệu sơ tán dân trên bản đồ Google Maps theo từng quận huyện.
 • Thiết kế giao diện phần mềm hiện đại, chạy được trên nhiều màn hình máy tính khác nhau.
 • Thiết kế hỗ trợ cập nhập dữ liệu trên thiết bị di động.

 

ung dung phuc vu so tan dan 4

Hình 2: Các kịch bản sơ tán dân