truyen thanh thong minh 1
 
truyen thanh thong minh 2
 

Hình 1: Các phương thức truyền thanh cũ

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG:

  • Vận hành các trạm cảnh báo xả lũ từ xa qua các thiệt bị điện thoại, laptop; rất thẩm mỹ; không nguy hiểm do có hệ thống chống sét, dễ bảo dưỡng, dễ di dời khi cần; có thể lắp đặt mọi địa hình, mọi phạm vi khoảng cách.
  • Chất lượng âm thanh tốt. Bán kính phát rộng, không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, tiếng trong và rõ.
  • Số lượng cụm loa không giới hạn.
  • Thu âm, phát thanh mọi lúc, mọi nơi đến từng cụm loa.
  • Thay thế phát thanh viên bằng công nghệ Text-to-speech; giảm chi phí nhân công vận hành.

 

truyen thanh thong minh 3
truyen thanh thong minh 4
truyen thanh thong minh 5
 

Hình 2: Các phương thức truyền thanh mới

truyen thanh thong minh 6

Hình 3: Trạm phát cảnh báo lũ
 
truyen thanh thong minh 7
Hình 4: Giao diện quản trị hệ thống
 

truyen thanh thong minh 8

Hình 5: Giao diện quản trị hệ thống